مقدم بازدیدکنندگان گرامی را در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران گرامی می داریم.

سیلیکون ناب به عنوان تنها تولید کننده محصولات پایه سیلیکونی و انواع کامپاند صنایع برق و الکترونیک