سایر زبانها فا EN

مقاوم در دمای بالا

این سیلیکون ها جهت استفاده در محصولاتی که نیاز به تحمل و مقاومت حرارتی در دماهای بالا (250 تا 315 درجه سانتیگراد) در دوره های زمانی کوتاه می باشند، طراحی شده اند.

∗ ویژگی های سیلیکون های مقاوم در دمای بالا
- از خواص مکانیکی اعم از استحکام کششی، مقاومت پارگی و ... بسیار خوبی دارا هستند
- و ساخت تمام محصولات اکسترودری و قالب گیری

∗ کاربردها:
- جهت ساخت درزگیر در آون های الکتریکی
- جهت ساخت واشر مایکروفر الکترونیکی
- درزبندی اتوکلاو

 

                                                   Grade No.

 Properties                            
SN-520USN-620USN-720USN-820U
Williams plasticity 220 230 290 300
Specific gravity               (25°c ) 1.13 1.16 1.18 1.34
Hardness                    (shore A) 50 60 70 80
Tensile strength          (kgf/cm2) 100 100 100 85
Elongation                       (%) 400 300 250 100
Tear strength            (kgf/cm) "B" 15 13 10 10
"C" 29 25 30 24
Compression Set         (177°c*22hrs)(%) 30 22 29 28
Linear Shrinkage              (%) 4.0 3.9 3.8 2.8
Volume Resistivity           (ohm.cm) 10^ 10^ 10^ 10^
Dielectric Strength           (kv/mm) 22 22 22 22
Heat Stability Testing Properties BEIGE RED BEIGE RED BEIGE RED BEIGE RED
Change in Hardness         (Points) 200. .72hrs +2 +2 +2 +2 +1 +1 +1 +1
Change in Tensile Strength     (%) -5 -4 -4 -4 +4 +4 +3 +3
Change in Elongation               (%) -10 -10 -10 -10 -9 -9 -9 -9
Change in Hardness         (Points) 225. .72hrs +4 +3 +3 +2 +2 +2 +2 +2
Change in Tensile Strength     (%) -14 -12 -13 -12 -10 -10 -10 -1
Change in Elongation               (%) -20 -17 -20 -18 -18 -18 -16 -16
Change in Hardness         (Points) 250. .72hrs -2 +4 -2 +2 -3 -3 -3 -3
Change in Tensile Strength     (%) -28 -26 -28 -26 -26 -26 -25 -25
Change in Elongation               (%) -30 -30 -30 -30 -28 -28 -26 -26
Change in Hardness         (Points) 300. .72hrs +3 +2 +3 +3 +4 +4 +4 +4
Change in Tensile Strength     (%) -35 -32 -35 -34 -34 -34 -33 -33
Change in Elongation               (%) -36 -34 -36 -34 -32 -32 -30 -30
مشخصات فنی کامل
نقشه ها و نمودارهای مربوطه
رال رنگ