سایر زبانها فا EN

صنایع ساختمانی

رطوبت همواره مهمترین عامل آسیب رسانی به ساختمانهای قدیمی و نوساز بوده است، چرا كه آب بستر مناسبی برای انتقال میكرو ارگانیسم ها به قلب بنا می باشد جایی كه می توانند براحتی ویرانی و انهدام به وجود آورند. اما مواد مؤثری بر علیه این پوسیدگی و زوال وجود دارند. در این راستا از بهترین مواد مورد استفاده برای مبارزه با این استهلاك تركیبات سیلیكونی می باشند. تركیبات دافع آب پایه سیلیكونی بطور دقیق بهترین محافظت را در برابر رطوبت و پوسیدگی های ناشی از آن ایجاد نموده و این كار را به صورتی كاملاً طبیعی انجام میدهند. دقیقاً مانند عمل پوست كه به عرق بدن اجازه خروج میدهد.
ولی مانع از نفوذ آب به داخل بدن میگردد (عبور انتخابی). سیلیكونها نیز به همین ترتیب مانع نفوذ آب باران می شوند و درعین حال به سطح اجازه تنفس میدهند.

خصوصیات و ویژگیهای سیلیکون در صنعت ساختمان:

1- عدم تأثیرپذیری از ازون و اشعه ماوراء و سایر شرایط محیطی سبب عمر طولانی نوارهای درزگیر پنجره می گردد.

2- عمده ترین  علت استفاده از نوار درزگیر لاستیکی در پنجره، بهره گیری از خواص الاستیسیته می باشد، سیلیکون برخلاف سایر پلیمرهای لاستیکی قابلیت تحمل دمای خیلی سرد  و خیلی گرم  (C º 200   الیC º 50 ( - را بدون تغییر در خواص الاستیسیته را دارا است. بویژه در دمای خیلی سرد که عمده پلیمرها با از دست دادن خواص لاستیکی دیگر قادر به آببندی مناسب پنجره نمی باشد.

3- سیلیکون به دلیل قابلیت برگشت فوق العاده و همچنین عدم تغییر شکل مجدد و حتی در صورت اعمال تنش خارجی بلافاصله پس از رفع تنش شکل اولیه خود را باز می یابد.

4- عدم حرکت در شیار کارگذاری پروفیل که سبب حفظ یکنواختی ظاهر پنجره می گردد. سایر پلیمرهای  لاستیکی بدلیل عدم اصطکاک کافی بین آلومینیوم و یا UPVC  و نوار لاستیکی بتدریج دچار افتادگی (بویژه در خطوط افقی) می گردد.

5- غیرقابل چسبنده بودن اجسام خارجی در آب و هوای آلوده به سیلیکون، همچنین  مقاومت در مقابل قارچها و باکتری و ویروسها به معنای تضمین بهداشت محیط برای خانواده هاست. در صورتیکه اکثر لاستیکها بهترین لانه و حتی مواد غذایی برای قارچها و ویروسها و میکروبها می باشند که متاسفانه در بعضی موارد ناقل بیماریها می شوند.

 

مشخصات فنی کامل
نقشه ها و نمودارهای مربوطه
رال رنگ