سایر زبانها فا EN

بسیار سخت

این سیلیکون ها دارای سختی shore A 90±3 بوده و دارای رنگ شفاف می باشند.


∗ ویژگیها:
- دارای میزان سختی shore A 90±3 می باشند
- شفافیت بسیار بالا
- خواص مکانیکی مناسب جهت ساخت محصولات در تماس با مواد غذایی
- ساخت محصولات و بسته بندی های در تماس با مواد غذایی


∗ کاربردها:
- ساخت صفحه کلید
- اورینگ،درزگیر و واشر
- قطعات Food Contact و تجهیزات آشپزخانه
-کاربری های تخصصی سیلیکون

 

                                               Grade No.

 Properties                            
SN-2290U(T)
Colors Translucent
Williamꞌs Plasticity 400   ̴  500
Specific gravity             (25 ) 1.24   ̴  1.26
Hardness                  (shore A) 90
Tensile strength        (kgf/cm2) 95
Elongation                   (%) 100
Tear strength        (kgf/cm) "B" 13
"C" 35
Compression set         (%) 16
Linear Shrinkage          (%) 3.8
Rebound                      (%) 50
مشخصات فنی کامل
نقشه ها و نمودارهای مربوطه
رال رنگ