سایر زبانها فا EN

هادی الکتریسیته

∗ ویژگی های سیلیکون های هادی الکتریسیته:
- دارای قابلیت هدایت الکتریکی
- خاصیت کشسانی بسیار خوب
- مقاومت حرارتی بالا
- خواص فیزیکی مناسب

∗ کاربردها:
- ساخت قطعات به منظور هدایت الکتریکی
- اتصالات ZEBRA LCD
- واشر EMI
- اتصالات کابلی
- گرم کنندها و بخاری ها و ...

 

                                          Grade No.

 Properties                            
SN-1526USN-1527USN-1528U
Colors BLACK BLACK BLACK
Specific gravity             (25 ) 1.16 1.2 1.21
Hardness                  (shore A) 60 70 78
Tensile strength        (kgf/cm2) 60 65 65
Elongation                   (%) 250 200 150
Tear strength      (kgf/cm) "B" 10 10 11
"C" 18 18 18
Rebound                      (%) 60 60 55
Compression set         (%) 28 25 25
Volume resistivity         (ohm.cm) 10 5 4
Linear Shrinkage          (%) 4.3 4.2 4
مشخصات فنی کامل
نقشه ها و نمودارهای مربوطه
رال رنگ