سایر زبانها فا EN

خواص مکانیکی بسیار بالا

این دسته از سیلیکون ها با دارا بودن خواص مکانیکی بالا جهت کاربردهای مختلفی از جمله تولید محصولات اکسترودری، فرایند پرس قالبی و فرایند تزریق قالبی مورد استفاده قرار می گیرند.
∗ ویژگی ها:
- مقاومت بالا در برابر دما
- خواص مکانیکی بسیار عالی
- پایداری ابعاد در فرآیند تولید اکسترودر
- فرایند قالب گیری عالی
- خواص الکتریکی مطلوب

∗ کاربردها:
- ساخت قطعات خودرو
- ساخت قطعات الکتریکی
- ساخت قععات در تماس با مواد غذایی
- تولید لوله، شیلنگ
- تولید ورق و نوار سیلیکونی
- تولید محصولات اکسترودری

 

Typical PropertiesTest  Methods PRODUCTS
Base-300Base-500Base-700
Colors   Transparent Transparent Transparent
Catalyst / Amount       (phr)   HC-2/1.5 HC-8/1.8 HC-2/1.5 HC-8/1.8 HC-2/1.5 HC-8/1.8
Press Cure                 (min)   116/10 171/10 116/10 171/10 116/10 171/10
Post Cure                    (hrs)   200/4 200/4 200/4 200/4 200/4 200/4
Specific Gravity           (25) ASTM D792 1.08 1.08 1.14 1.14 1.18 1.18
Hardness               (shore A) ASTM D2240 40 35 55 53 73 70
Tensile Strength     (kgf/cm2) ADTM D412 60 90 110 110 110 110
Elongation                 (%) ASTM D412 420 600 450 550 300 400
Tear Strength         (kgf/cm) ASTM D624 "B" 12 16 20 22 27 24
Rebound                 (%) JIS K 6255 60 65 48 50 47 50
Compression Set ASTM D395 55 45 37 40 35 31
Volume Resistivity       (cm) ASTM D257 2. 10^ 2.10^ 4.10^ 4.10^ 4.10^ 4.10^
Dielectric Strength      (kv/mm) ASTM D149 22 25 23 26 23 26
Food Contact FDA YES YES YES YES YES YES
مشخصات فنی کامل
نقشه ها و نمودارهای مربوطه
رال رنگ