سایر زبانها فا EN

صنایع غذایی و بهداشتی

یکی از شاخص های اهمیت سلامت در غذا ،  موضوع ظروف فرآوری و بسته بندی آنهاست . انواع ظروف طبخ غذا شامل ظروف فلزی با پوشش پلیمری و ظروف پخت کیک خانگی و صنعتی به همراه استاپرها و در پوش های ظروف بسته بندی مواد غذایی روان، نظیر انواع سس ها که مانع ورود هوا و میکروب به باقمیانده محتوی ظروف می گردد و هم چنین انواع نوارها و شیلنگ های بهداشتی  از جمله تولیدات این شرکت می باشد.استفاده از گروه سیلیکون مناسب و بهره گیری از ماشین آلات به روز مهمترین عوامل در تولید کیفی و سلامت محور می باشند.

تنوع رنگ و قابلیت فنی بسیار متنوع در کنار ماشین آلات پیشرفته زمینه همکاری با بزرگترین صنایع تولید و بسته بندی مواد غدایی درکشور را برای سیلیکون ناب بسپار فراهم آورده است.

 سیلیکون ناب قادر به تولید انواع ظروف سیلیکونی،درزگیر سیلیکونی،شیلنگ سیلیکونی، پروفیل سیلیکونی و گسکت سیلیکونی در حوزه صنایع غذایی و بهداشتی است.

مشخصات فنی کامل
نقشه ها و نمودارهای مربوطه
رال رنگ