سایر زبانها فا EN

کابل فشار قوی

این دسته از سیلیکون های ویژه جهت استفاده در ساخت تجهیزات دارای ولتاژ شکست دی الکتریک بالا که دارای خواص فیزیکی بسیار مطلوب نیز می باشند طراحی شده اند.

∗ ویژگی ها
- طول عمر و مقاومت حرارتی بسیار بالا
- قدرت دی الکتریک عالی
- خواص مکانیکی عالی
- کارایی اکستروژن عالی

∗ کاربردها:
- در ساخت کابل ولتاژ بالا FBT مایکروویو الکتریکی
- ساخت کابل/ سیم ولتاژ بالا در تلویزیون
- ساخت کابل ولتاژ بالا درهواپیما
- ساخت کابل ولتاژ بالا در خودرو
-  ساخت انواع قطعات ولتاژ بالا، بوش، لوله عایق

 

                                                           Grade No.


 Properties                            

SN-700UHV
Color Beige White
Williams plasticity 250    ̴  280
Specific gravity               (25°c ) 1.19    ̴  1.21
Hardness                    (shore A) 70
Tensile strength          (kgf/cm2) 110
Elongation                       (%) 300
Tear strength            (kgf/cm) "B" 14
"C" 40
Volume Resistivity           (ohm.cm) 1*10^
Dielectric Strength           (kv/mm) 32
Heat Aging Properties
Change in Hardness         (Points) 220. .96hrs +2  ̴  3
Change in Tensile Strength     (%) -3.5  ̴  10
Change in Elongation               (%) -10  ̴  13
Change in Hardness         (Points) 250. .72hrs +3  ̴  6
Change in Tensile Strength     (%) -10  ̴  18
Change in Elongation               (%) -15  ̴  22

 

مشخصات فنی کامل
نقشه ها و نمودارهای مربوطه
رال رنگ