سایر زبانها فا EN

صنایع روشنایی

با توجه به ویژگی های منحصر به فرد محصولات سیلیکونی جهت درزگیری تابلوهای برق، پروژکتورها و چراغ های خیابانی به دلیل تغییرات درجه حرارت محیط و فرسایش بسیار زیاد لاستیک ها یا نمدهای متداول، از نوارهای سیلیکونی استفاده می گردد. استفاده از گسکت های نامناسب در چراغ های خیابانی که بر اثر دمای خاصی از لامپ و همچنین نفوذ گرد و غبار و بخار آب و حشرات، موجب کدر شدن شیشه یا رفلکتور می گردد در نتیجه طول عمر چراغ کوتاه و کیفیت روشنایی به شدت کاهش می یابد و همچنین بنا به دلیل فوق گسکت های سیلیکونی برای تابلوهای برق بهترین محافظ کنتاکتورها و سایر قطعات داخلی تابلو می باشد. لذا سیلیکون برای بالا بردنIP محصولات فوق الذکر نقش بسیار مهمی را ایفا می نماید. طبق تحقیقات به عمل آمده طول عمر گسکتهای سیلیکونی و نوار سیلیکونی معادل پنج تا هفت برابر سایر گسکت ها می باشد.

مشخصات فنی کامل
نقشه ها و نمودارهای مربوطه
رال رنگ