سایر زبانها فا EN

بسیار نرم

به منظور تولید سیلیکون های با سختی پایین (سیلیکون های نرم ) و دارای خاصیت الاستیسته بالا با کاربردهای ویژه این دسته از سیلیکون ها طراحی شده اند.

∗ ویژگی های سیلیکون های بسیار نرم:
- دارای میزان سختی پایین ( SHORE A) و نیز دارای خواص الاستیکی و کشسانی بالا
- قالب پذیری بسیار خوب و فرایند پذیری مناسب در حین فرایند تزریق
- پایداری حرارتی بالا

∗ کاربردها:
- اتصالآب بندیقطعات خودرو)محافظت از رطوبت،آب، گرد و غبار و...(
- بسته بندی های نرم
- اتصالات ZEBRA
- کفی کفش

 

                                               Grade No.

 Properties                            
SN-1921U(T)
Colors Translucent
Williamꞌs Plasticity 135
Specific gravity             (25 ) 1.04
Hardness                  (shore A) 20
Tensile strength        (kgf/cm2) 55
Elongation                   (%) 600
Tear strength        (kgf/cm) "B" 8
"C" 10
Compression set         (%) < 25
Linear Shrinkage          (%) 4.3
Rebound                      (%) 60
مشخصات فنی کامل
نقشه ها و نمودارهای مربوطه
رال رنگ