سایر زبانها فا EN

مقاوم در برابر روغن

این دسته از سیلیکون ها دارای مقاومت بسیار بالا در برابر جذب روغن می باشند.
∗ ویژگی های سیلیکون های مقاوم در برابر روغن:
- خواص مکانیکی فوق العاده
- مناسب جهت تولید اکسترودر و مولدینگ


∗ کاربردها:
- قطعات سیلیکونی خودرو
- انواع واشرها و اورینگ ها

 

                                                      Grade No.

 Properties                            
SN-707/60USN-707/70USN-707/80U
Colors GW GW GW
Williamꞌs Plasticity 250 270 0
Specific gravity             (25 ) 1.23 1.32 1.40
Hardness                  (shore A) 61 71 81
Tensile strength        (kgf/cm2) 65 75 70
Elongation                   (%) 250 200 150
Tear strength     (kgf/cm) "B" 15 15 15
"C" 16 16 16
Rebound                          (%) 60 60 58.0
Compression Set            (%) 28 30 33
OIL IMMERSION TEST 150.  ./ 72 hrs
Change in Hardness Change    (Point) ASTM #1 OIL -3 -2 -2
Change in Tensile Strength       (%) -10 -9 -10
Change in Elongation                 (%) -12 -10 -10
Change in volume                      (%) +10 +8 +9
مشخصات فنی کامل
نقشه ها و نمودارهای مربوطه
رال رنگ