سایر زبانها فا EN

OIL BREED GRADE

این سیلیکون ها به عنوان خود-درزگیر در انواع واشرها و اتصالات صنایع اتومبیل طراحی شده اند.


∗ویژگی ها:
- مقاومت بالا در برابر جذب روغن و حرارت
- قابلیت تولید مناسب در سیستم های تزریق و مولدینگ
- خواص مکانیکی مطلوب


∗کاربردها:
- صنایع خودرو به عنوان سیم اتصال ، واشر
- اورینگ و درزگیر

مشخصات فنی کامل
نقشه ها و نمودارهای مربوطه
رال رنگ