سایر زبانها فا EN

مقاومت پارگی بسیار بالا

∗ ویژگی های سیلیکون بامقاومت پارگی بسیار بالا:
- مقاومت پارگی بالا
- درصد ازدیاد طول زیاد
- استحکام کششی مناسب
- فرایندپذیری منحصربفرد در حین اکسترودر
- فرایندپذیری خوب در قالب گیری
- مقاومت حرارتی بالا
- شفافیت بالا

∗ کاربردها:
- تجهیزات پزشکی 
- لوله ها
- کاربرد درصنایع غذایی
- واشر و شیت سیلیکونی
- صنایع هواپیمایی

 

Typical PropertiesTest  Methods PRODUCTS
SN-2500/40SN-2500/50SN-2500/60SN-2500/70
Colors   Transparent Transparent Transparent Transparent
Catalyst / Amount       (phr)   HC-2 HC-8 HC-2 HC-8 HC-2 HC-8 HC-2 HC-8
Williams plasticity   180 200 240 270
Specific Gravity            ASTM D792 1.11 1.12 1.16 1.17
Hardness               (shore A) ASTM D2240 45 40 54 51 62 61 71 71
Tensile Strength     (kgf/cm2) ADTM D412 100 90 100 100 115 110 90 100
Elongation                 (%) ASTM D412 600 700 500 550 400 520 370 450
Tear Strength         (kgf/cm) ASTM D624 "B" 30 32 31 33 35 39 34 35
ASTM D624 "C" 36 36 37 40 42 42 44 46
Rebound                 (%) JIS K 6255 51 55 50 54 45 49 40 45
Volume Resistivity       (cm) ASTM D257 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^
Dielectric Strength      (kv/mm) ASTM D149 22 25 22 26 22 24 22 26
Food Contact FDA YES YES YES YES YES YES YES YES
مشخصات فنی کامل
نقشه ها و نمودارهای مربوطه
رال رنگ