سایر زبانها فا EN

فشار مانایی بسیار پایین

این سیلیکون ها از فشار مانایی پایین و قابلیت برگشت پذیری به فرم اولیه بالایی برخوردارند.


∗ ویژگی ها:
- مانایی فشاری بسیار پایین (5-10%)
- درصد برگشت پذیری به فرم اولیه بسیار بالا (70%)
- درصد سختی بسیار پایین (40-20 shore A)
- دارای خواص مکانیکی خوب

 

                                          Grade No.

 Properties                            
LCS-20LCS-30LCS-35LCS-40
Williamꞌs Plasticity 110 130 150 170
Specific gravity             (25 ) 1.08 1.09 1.11 1.13
Hardness                  (shore A) 20 27 35 40
Tensile strength        (kgf/cm2) 15 25 40 45
Elongation                   (%) 250 250 200 200
Tear strength     (kgf/cm) "B" 7 7 8 8
"C" 15 15 15 15
Rebound                      (%) 70 70 70 70
Compression set         (%) 4 15 10 8
Linear Shrinkage          (%) 4.2 4.2 4.1 4.1
مشخصات فنی کامل
نقشه ها و نمودارهای مربوطه
رال رنگ