سایر زبانها فا EN

ADDITION CURE GRADE

∗ ویژگی های این نوع سیلیکون ها:
- شفافیت عالی
- دارای خواص مکانیکی خوب
- بدون ایجاد محصولات فرعی


∗ کاربردها:
- ساخت دستگاه ها و تجهیزات پزشکی
- ساخت لوله با شفافیت بالا
- ساخت سازه با شفافیت بالا
- ساخت واشرظروف غذایی

 

Typical PropertiesTest  Methods PRODUCTS
AD-1140AD-1150AD-1160AD-1170
Colors   Transparent Transparent Transparent Transparent
AC-1                           (g/100g)   0.5   ̴  0.7 0.5   ̴  0.7 0.5   ̴  0.7 0.5   ̴  0.7
Press Cure                 (° / min)   140 / 6 140 / 6 140 / 6 140 / 6
Post Cure                    (° / hrs)   200 / 4 200 / 4 200 / 4 200 / 4
Williams plasticity   220 230 250 270
Specific Gravity            ASTM D 792 1.14 1.15 1.16 1.18
Hardness                 (shore A) ASTM D 2204 40 50 60 70
Tensile Strength      (kgf/cm2) ASTM D 412 90 90 90 90
Elongation                 (%) ASTM D 412 600 550 530 500
Tear Strength            (kgf/cm) ASTM D 624 B 30 30 30 30
مشخصات فنی کامل
نقشه ها و نمودارهای مربوطه
رال رنگ