سایر زبانها فا EN

کاربرد عمومی

∗ ویژگی های سیلیکون های با کاربرد عمومی:
- خواص فیزیکی مطلوب
- دارای خاصیت فرایندپذیری منحصربفرد در حین پروسه قالب گیری، پرس، تزریق و ...
- قیمت مناسب

قابل ذکر است که این دسته از سیلیکون ها محدوده کاربرد وسیعی دارند.

∗ کاربردها:
- در ساخت قطعات صنعتی عمومی
-انواع سیم و کابل سیلیکونی
- ساخت قطعات الکترونیکی، صفحه کلید و ...
- ساخت قطعات مرتبط با صنایع غذایی، بسته بندی و...
- ساخت قطعات خودرو

 - انواع رابرها ،نوارها و شیلنگ های سیلیکونی

                                          Grade 

  Properties 
SN-1931U(T)SN-1941U(T)SN-1951U(T)SN-1961U(T)SN-1971U(T)SN-1981U(T)
Colors Translucent Translucent Translucent Translucent Translucent Translucent
Williamꞌs Plasticity 160 180 210 230 240 280
Specific gravity             (25 ) 1.09 1.13 1.15 1.16 1.2 1.21
Hardness                 (shore A) 30 40 50 60 70 80
Tensile strength        (kgf/cm2) 65 75 85 80 80 85
Elongation                  (%) 500 400 300 230 200 160
Tear strength     (kgf/cm) "B" 8 8 8.5 8.5 8.5 8
"C" 16 18 20 20 22 18
Rebound                    (%) 61 66 70 65 62 60
Compression set         (%) 16 14 13 15 15 14
Linear Shrinkage        (%) 4.2 4.1 3.9 3.8 3.6 3.7
مشخصات فنی کامل
نقشه ها و نمودارهای مربوطه
رال رنگ