سایر زبانها فا EN

شفافیت بسیار بالا


∗ ویژگی های سیلیکون های دارای شفافیت بالا:
- شفافیت بالا
- مقاومت پارگی بالا،استحکام کششی مناسب
- کارایی بسیار بالا در اکسترودر، قالب گیری و فرایندهای دارای تزریق مواد

∗ کاربرد:
- ساخت عینک ایمنی
- ساخت محصولات پزشکی از جمله شیلنگ
- ساخت محصولات و بسته بندی های در تماس با مواد غذایی
- ساخت قطعات مکانیکی
- ساخت محصولات دارای مقاومت پارگی بالا

 

                            Grade No.

 Properties                            
SN-1130SN-1135SN-1140SN-1150SN-1160SN-1170
Colors TT TT TT TT TT TT
Williamꞌs Plasticity 160 180 195 210 230 260
Specific gravity             (25 ) 1.08 1.09 1.10 1.12 1.16 1.19
Hardness                  (shore A) 31 38 41 52 60 70
Tensile strength        (kgf/cm2) 90 90 90 95 100 100
Elongation                   (%) 700 600 600 450 400 300
Tear strength     (kgf/cm) "B" 10 15 20 12 14 14
"C" 25 34 36 38 38 37
Linear Shrinkage          (%) 4.3 4.2 4.0 3.9 3.6 4.0
مشخصات فنی کامل
نقشه ها و نمودارهای مربوطه
رال رنگ