سایر زبانها فا EN

صنایع خودروسازی

گسترش صنایع خودرو سازی در ایران و جهان موجب گشته تا رعایت استانداردهای ایمنی در خصوص مصرف انواع قطعات و نوار سیلیکونی  چون وکیوم دور شیشه های ایمنی اتومبیل ، تیغه های برف پاک کن ، بوت های سر شمع ، شلنگ سرریز آب رادیاتور و واشر سر سیلندر و انواع پروفیل های سیلیکونی،درزگیر سیلیکونی و نوار سیلیکونی از جمله تولیدات باشند.

مشخصات فنی کامل
نقشه ها و نمودارهای مربوطه
رال رنگ