سایر زبانها فا EN

صنایع پزشکی و دندانپزشکی

پیشرفت های شگرف در عرصه مهندسی پزشکی این شرکت را ملزم به اقدامات اساسی در جهت رفع تنگنا ها و تولید انواع شیلنگ یا تیوپ سیلیکونی و هم چنین گسکت های FBD شفاف و رنگی همراه با قطعات خاص صنایع دندانپزشکی و سایر موارد نموده در نمونه های نخ دار و بدون نخ  تا با تولید و عرضه آن به بازار مصرف گامی مثبت در جهت پیشرفت این صنعت ارزشمند بر دارد.
پاره ای دیگر از موارد مصرف سیلیکون استفاده آن در آون های آزمایشگاهی و پروفیلهای سیلیکونی به دلیل خنثی بودن سیلیکون برای جلوگیری از بیماری همچنیین به عنوان عایق مناسب در (فور و اتوکلاو) در ابعاد و اندازه های مختلف و همچنین استاپر لوله های آزمایشگاهی از همین جنس است.

مشخصات فنی کامل
نقشه ها و نمودارهای مربوطه
رال رنگ