سایر زبانها فا EN

NO POST CURE GRADE

طراحی این سیلیکون ها به نحوی می باشد که بدون نیاز به POST CURE خواص مکانیکی مطلوبی از خود نشان می دهند.


∗ ویژگی ها
- خواص الاستیک بسیار عالی
- عدم نیاز به POST CURE در صورت استفاده های صنعتی (صرفه جویی در هزینه / زمان)
-  جهت ایجاد سختی متوسط بین 80 و 40 Shor A

 

∗ کاربردها
- جهت ساخت تمام محصولات لاستیکی صنعتی (قالبی، اکسترودری)
- رول صنعتی
- ساخت واشر، درزگیر و صفحه سیلیکونی

 

                                                  Grade No.

 Properties                            
SN-NPC-140SN-NPC-180
Colors Translucent Beige
Williamꞌs Plasticity 190 300
Specific gravity             (25 ) 1.11 1.43
Hardness                  (shore A) 42 80
Tensile strength        (kgf/cm2) 85 85
Elongation                   (%) 400 150
Tear strength          (kgf/cm) "B" 10 11
"C" 25 22
Rebound                      (%) 65 45
Compression Set         (%) 20 15
Linear Shrinkage          (%) 4 3.2
مشخصات فنی کامل
نقشه ها و نمودارهای مربوطه
رال رنگ