سایر زبانها فا EN

سیلیکون چیست؟
سیلیکون از جمله پلیمرهای مصنوعی است که اغلب طی روشی سه مرحله ای (سنتز کلروسیلان،، هیدرولیز کلروسیلان و پلیمریزاسیون و تراکم) سنتز شده و از نظر ساختاری به شکل خطی، حلقه ای، شاخه دار، شبکه ای و رزین ها تقسیم بندی می شوند. زنجیره اصلی این پلیمر، شامل اتم های اکسیژن و سیلسیم بوده و بسته به نوع زنجیره آلکیلی متصل به اتم سیلسیم خواص متفاوتی خواهد داشت. به طور مثال قرار گرفتن گروه های فنیلی و هالوژنی به عنوان شاخه جانبی، هر یک به ترتیب باعث افزایش مقاومت در برابر تششعات و افزایش پایداری در برابر حلال ها می شود. به طور کلی پیوند های سیلوکسان ((Si-O-Si موجود در اسکلت اصلی این پلیمر نسبت به پیوندهای کربنی ((C-C پایدارتر بوده، بنابراین لاستیک های سیلیکونی نسبت به پلیمرهای آلی مقاومت حرارتی، پایداری شیمیایی و خواص عایقی منحصر به فردی را برای کاربردهای مختلفی همچون صنایع نظامی،خودروسازی، الکتریکی، ساختمانی، تجهیزات پزشکی و ... را دارا می باشند.
پلیمرهای سیلیکونی با استفاده از روش پلیمریزاسیون حلقه گشا (Ring-Opening Polymerization) سنتز می شوند. زنجیره اصلی این پلیمر متشکل از اتمهای سیلسیم (Si) و اکسیژن (O)می باشد که دارای شاخه های جانبی متنوعی می باشد. لاستیک های سیلیکونی دارای ویژگی های منحصربفردی هستند از جمله اینکه دارای خواص مکانیکی بسیار مطلوبی بوده و بر اساس نوع کاربرد می توانند با با درجه سختی های مختلفی در بازه 10 تا 90 (Shore A) سنتز گردند، همچنین دارای خاصیت فرایندپذیری ویژه ای در فرایند قالب گیری، پرس، تزریق می باشند. سیلیکون ها در حلال های آروماتیک زایلن، تولوئن و نیز در ایزو پروپیل الکل حلالیت خوبی از خود نشان می دهند. لاستیک های سیلیکونی به دلیل دارا بودن تنوع بسیار زیاد، در محدوده وسیعی از صنایع از جمله صنایع برق و الکترونیک ، خودرو ، نظامی،هوا فضا ، تجهیزات پزشکی، ساختمانی ، لوازم خانگی ، صنایع روشنایی و ... کاربرد دارند. سیلیکون ها بر اساس نوع گروه عاملی که در موقعیت R قرار می گیرد نامگذاری می گردند و قرارگرفتن گروه های R مختلف به عنوان شاخه جانبی پلیمر سیلیکونی خواص منحصر بفردی به آن می دهد. فرض کنیم در موقعیت R ها گروه متیل قرار بگیرد که در اینصورت پلی دی متیل سیلوکسان خواهیم داشت:

 

همچنین اگر به ترتیب  گروه های متیل و فنیل به جای R ها قراربگیرند پلی متیل فنیل سیلیکوسان:

 بطور مشابه، اگر گروه های متیل و وینیل جای R ها قراربگیرند با توجه به شکل زیر تبدیل به پلی وینیل متیل سیلیکوکسان خواهند شد: 

 

 

علاوه بر این، گروه های هالوژنی قادرند به عنوان شاخه جانبی بر روی زنجیره اصلی پلیمری متصل شوند که در این صورت به سیلیکون حاصل، لاستیک های فلوئورو سیلیکوکسان گفته می شود که زنجیره آن در شکل زیر آمده است:

 

 با توجه به نوع گروه های R یا شاخه های جانبی، خاصیت سیلیکون سنتزی متغیر خواهد بود. به طور مثال قرار گرفتن گروه فنیلی به عنوان شاخه جانبی باعث افزایش مقاومت سیلیکون در برابر تشعشعات خواهد شد. گروه های هالوژنی از جمله فلوئور باعث مقاومت بهتر در برابر حلال ها و نیز سایر گروه های هالوژنی نظیر کلرو بروم به عنوان تاخیرانداز شعله خواهد شد گروه های وینیلی باعث کاهش مانایی فشار و ایجاد مقاومت در دماهای پایین تر شده که باعث ایجاد پخت (ولگانش) بهتر با پراکسید وگوگرد می شوند.