سایر زبانها فا EN

سیلیکون های Room Temperature Vulcanization Silicone: 

سیلیکون های RTV معمولا در حضور کاتالیست های حاوی پلاتین و یا ترکیبات قلع پخته یا (Cure) می شوند. این دسته ازسیلیکون ها جهت پخته شدن نیازمند دمای بالا نبوده و در دمای محیط عملیات پلیمریزاسیون  صورت می گیرد. این سیلیکون ها در دو گروه تک جزئی و یا دو جزئی با مقاومت بالا در برابر شوک های مکانیکی و حرارتی عرضه می گردند. سیلیکون های دو جزئی B و A معمولاً بصورت 1:1 مورد استفاده قرار می گیرند . این دسته از سیلیکون ها در محدوده سختی خیلی نرم ( SHORE A 15) تا متوسط (SHORE A 40) تولید می شوند.