سایر زبانها فا EN

 تحقیق و توسعه:
بومی سازی صنعت سیلیکون و تبدیل شدن به قطب علمی و تحقیقاتی در این صنعت یکی از اهداف استراتژیک شرکت سیلیکون ناب می باشد. این شرکت مصمم است تا با انجام پژوهش های صنعتی و کاربردی ، توسعه منابع انسانی ،ارتقاء و بهبود کیفیت محصولات و توسعه فناوری های جدید ضمن جلب رضایت مشتریان زمینه رشد و توسعه کاربردهای سیلیکون را در کشور فراهم آورد.


ماموریت واحد تحقیق و توسعه :
سازمانی پیشرو ، ارزش آفرین و بهره مند از استراتژی روشن در حوزه های فعالیت شرکت سلیکون ناب و برخوردار از نظام های تحقیقاتی ، پژوهشی مدون موثر و کارآمد به منظور خلق و ایجاد ارزش از طریق نو آوری ، طراحی و توسعه محصولات جدید ، بومی سازی صنعت سیلیکون ، توسعه و بکارگیری فن آوری های جدید ، توسعه فعالیت های پژوهشی و آزمایشگاهی ، بکارگیری بهینه از امکانات سخت افزاری ( آزمایشگاه ، ماشین آلات، زیر ساخت ها و...) و امکانات نرم افزاری ( نیروی انسانی ، دانش ، فن آوری ، مهارت و... ) و استفاده از فرصت های پیش روی سازمان جهت خلق و آفرینش ارزش برای ذینفعان ، تامین سودآوری پایدار و بلند مدت و تحقق اهداف سازمانی


بخش های زیر مجموعه :
پژوهش و تحقیقات:
انجام پژوهش های کاربردی جهت نوآوری و توسعه مرزهای دانش و شناسایی راه حل های مبتکرانه به منظور فراهم آوردن زندگی بهتر و ایجاد ارزش برای سازمان


طراحی محصول:
بکارگیری سیستم های روزآمد فنی و مهندسی جهت طراحی و عرضه محصولات جدید


مهندسی و فرمولاسیون :
طراحی و نظارت بر فرمولاسیون تولید انواع محصولات سیلیکونی و پلیمری


فن آوری و کاربردی سازی:
بکارگیری سیستم های روزآمد پیاده سازی خطوط تولید و فراهم آوردن امکانات تولید بهینه محصولات


کنترل پروژه:
نظام مدیریت پروژه کارآمد جهت اجرای بهینه فعالیت ها و پروژ های تحقیقاتی


آزمایشگاههای پلیمر ، شیمی و برق:
اجرای آزمون های مرتبط مطابق استانداردهای ملی و بین الملی جهت فراهم آوردن زمینه نوآوری و ارتقاء کیفیت محصولات
انجام آزمون بر روی انواع محصولات پلیمری ، محصولات سیم و کابل ، محصولات شیمیایی و محصولات صنعت برق( کات اوت فیوز ، مقره و برقگیر ) میسر می باشد.
لیست برخی از آزمون های قابل انجام با استاندارد های ملی و بین المللی مربوطه عبارتند از:
Tensile
Aging
Reometer
Tear
UV
Hardness
Gravity
Color
Plastisizing
Flame Retardancy
Ozone
Compression
جذب روغن
High voltage power frequency insulation
Tracking test