سایر زبانها فا EN

چشم انداز:

سازمانی پیشرو، دانش بنیان و بهره مند از فن آوری در راستای آفرینش ارزش برای ذینفعان.

 

ماموریت سازمانی سیلیکون ناب:

این شرکت با بهره مندی از فن آوری روز، دانش و مهارت کارکنان و استقرار نظام یکپارچه مدیریت و بازاریابی اثربخش و همکاری گسترده با پیشروان صنعت، ماموریت خود را فعالیت های تولیدی، خدماتی و تجاری در زمینه انواع محصولات پلیمری به ویژه سیلیکون و محصولات برق و الکترونیک، بومی ساختن صنعت سیلیکون و ایجاد آزمایشگاه مرجع در منطقه، در راستای سودآوری بلند مدت، توسعه مستمر و تعالی سازمانی قرار داده است.

 

ارزش های سازمانی سیلیکون ناب:

اخلاق:

پایه های سازمان ما مبتنی بر اصول اخلاقی بوده و ما به راستی و منش انسانی پایبندیم.

 کار و تلاش:

تلاش و کوشش سازمان ما سرآمد بوده و پشتکار در دستیابی به اهداف، ما را در مسیر توسعه پایدار یاری مینماید.

 اعتماد:

مشتاقانه در مسیر اعتماد متقابل با مشتریان، کارکنان و شریکان تجاری گام برمی داریم. شفافیت و انتظار همکاری صادقانه، شایسته ما و ذینفعان ماست. 

 مسئولیت های اجتماعی:

ما به انسان ها و ارزش های جامعه احترام گزارده و برای بهبود کیفیت زندگی، ایمنی، آفرینش ارزش اقتصادی، رضایت کارکنان و محیط زیست مسئولانه تلاش میکنیم.

 کارکنان:

تلاش و پشتکار اثربخش، خلاقیت و فرهنگ مشارکت، کارکنان ما را به سرمایه ای کلیدی تبدیل نموده است. محیطی پویا، توانمندساز، شایسته سالار با فرصت های رشد نظام مند فراهم آورده ایم.

نوآوری:

تلاش مینماییم در ایده ها، فن آوری و کسب و کار پیشرو بوده و با شیوه ای نوین و همکاران نمونه، خواست های مشتریان را برای زندگی ایده آل درک نموده و برآورده  سازیم.