سایر زبانها فا EN

دفتر مرکزی: تهران-جنت آباد جنوبی- مجتمع اداری سمرقند- طبقه 5- واحد 511
تلفن: 02148021111
فاکس: 02144615590
کد پستی: 1474719953

کارخانه: اتوبان تهران-قزوین، شهرک صنعتی کاسپین
تلفن: 02148021000-02832848586
فاکس: 02832848090
کدپستی: 3414635964
ایمیل:nab@siliconenab.com

     sales@siliconenab.com